پایان زمان ثبت نام

زمان ثبت نام سال تحصیلی جاری به اتمام رسیده و با شروع ثبت نام سال تحصیلی آینده اطلاع رسانی های لازم صورت خواهد گرفت.